onsdag 18 augusti 2010

Klubbens medlemmar skär havrekärvar

Torleif Vesterholm Karl-Johan Sand och Sven Hedström
skär havre till nästa års tröskverksdemonstration

Bertel Sand, Torleif Vesterholm, John Haals,
Karl-Johan Sand och Sven Hedström


Havrekärvarna på tork