söndag 27 februari 2011

Montering 24 feb.

Ramlagren smörjs med vaselin från messingskopparna

Vevstakslagret smörjs med så kallad plasksmörjning

måndag 14 februari 2011

Årsmöte

                           Årsmöte              


Västerhankmo hembygdsförenings veteran motorklubb håller årsmöte tisdagen 22.2.2011 kl.18.00 i klubblokalen (källaren i gamla butiken). Stadgeenliga ärenden, samt på mötet övriga väckta frågor. Välkommen.                     
Styrelsen

fredag 4 februari 2011